script>

WELCOME

{131} {130} {129} {128} {127} {126} {125} {124} {123} {122} {121} {120} {119} {118} {117} {116} {115} {114} {113} {112} {111} {110} {109} {108} {107} {106} {105} {104} {103} {102} {101} {100} {99} {98} {97} {96} {95} {94} {93} {92} {91} {90} {89} {88} {87} {86} {85} {84} {83} {82} {81} {80} {79} {78} {77} {76} {75} {74} {73} {72} {71} {70} {69} {68} {67} {66} {65} {64} {63} {62} {61} {60} {59} {58} {57} {56} {55} {54} {53} {52} {51} {50} {49} {48} {47} {46} {45} {44} {43} {42} {41} {40} {39} {38} {37} {36} {35} {34} {33} {32} {31} {30} {29} {28} {27} {26} {25} {24} {23} {22} {21} {20} {19} {18} {17} {16} {15} {14} {12} {11} {10} {9} {8} {7} {6} {5} {4} {3} {2} {1}


Chemtrails
aluminum bombardements destroying planet Earth... Ξ

'governments' destroying the climate worldwide

Food Relief

Make friends !
executive order internet hand-over evilnited nations detected... Ξ

stop genetic engineering bio piracy

Wake up to Ageda 21

Back stage
bilderburk spy-agency (kpn) lobbies internet ausweis ... Ξ

swing it out ^^

Food Relief

 

 

 

President Paul
usa tyranny increase equals global nuclear threat ... Ξ

.. thank you Ron Paul.. that sums it up ! ..

Ron Paul

vertaald uitreksel
via
www.PrisonPlanet.com

(niet in het nieuws geweest
via de
bilderberg televisie
van voormalig Nederland )

starting on youtube movie
timeline on: 41 min 25 sec


Wat zijn de grootste gevaren
die het Amerikaanse volk
vandaag de dag worden geconfronteerd
en belemmeren het doel
van een vrije samenleving?

Er zijn vijf...

1. De continue aanval
op onze burgerlijke vrijheden
die dreigt de rechtsstaat
en ons vermogen om de stormloop
van tirannie
te weerstaan.

2. Gewelddadige anti-Amerikanisme
dat heeft overspoeld de hele wereld.
Omdat het fenomeen
van de "blow-back"
wordt niet begrepen of ontkend
ons buitenlands beleid
is bestemd
om ons te betrekken
bij vele oorlogen
waarbij wij niets te zoeken hebben
in Nationaal faillissement
en zal resulteren
in een grotere bedreiging
voor onze nationale veiligheid

3. Het gemak waarmee
we naar de oorlog
zonder een verklaring
van het Congres
maar accepteren
internationale autoriteit
van de VN of de NAVO
zelfs voor preventieve oorlogen
ook wel bekend als agressie.

4. Een financieele politieke crisis
als gevolg van
overmatige schuldenlast
niet-gefinancierde verplichtingen
uitgaven, bailouts
en grove discrepantie
in verdeling van de rijkdom
gaande van de middenklasse
naar de rijken.
Het gevaar van
centrale economische planning
door de Federal Reserve
moet worden begrepen.

5. Wereldregering te nemen
over de lokale
en de Amerikaanse soevereiniteit
door betrokken te raken
bij de problemen
van oorlog, welzijn
handel, het bankwezen
een wereld valuta
belastingen, eigendom
en de prive-eigendom van geweren.
Gelukkig is er een oplossing
voor deze zeer gevaarlijke trends.

What a wonderful world het zou zijn
als iedereen het eenvoudige
morele uitgangspunt aanvaard
van het verwerpen
van alle daden van agressie.
De reactie om een
dergelijke suggestie is altijd:
het is te simplistisch
te idealistisch, onpraktisch
naief, utopisch, gevaarlijk
en niet realistisch
om te streven
naar een dergelijk ideaal.

Het antwoord daarop
is dat duizenden jaren lang
de aanvaarding van de regering kracht
om te heersen over de mensen
ten koste van de vrijheid
werd beschouwd als moreel
en de enige beschikbare optie
voor het bereiken
van vrede en welvaart.

Wat is er meer utopisch
dan dat mythe
rekening houdend
met de resultaten
vooral te kijken
naar de door de staat
gesponsorde moorden
door bijna iedere regering
in de loop van de 20e eeuw
naar schatting
in de honderden miljoenen.
Het is tijd
om deze volmacht
te heroverwegen aan de staat.

Geen goed is ooit gekomen
van het verlenen
van een monopolie
aan de staat
om agressie te gebruiken
tegen de mensen
voor het willekeurig
vormgeven van
menselijk gedrag.
wanneer een dergelijke bevoegdheid
niet in de gaten gehouden wordt
wordt het zaad
van een lelijke tirannie.
Deze methode van bestuur
is adequaat getest
en de resultaten zijn bekent
de realiteit zegt ons
we proberen... vrijheid

Het idealisme van non-agressie
en het verwerpen
van alle offensieve gebruik
van geweld
moet worden geprobeerd.
Het idealisme
van de door de overheid
gesanctioneerde geweld
is misbruikt door de geschiedenis heen
en is de primaire bron
van armoede en oorlog.

De theorie van een samenleving
die gebaseerd is
op de individuele vrijheid
is al een lange tijd aanwezig
Het is tijd om een
moedige stap te nemen
en eigenlijk
is het mogelijk te maken
door het bevorderen
van deze zaak
in plaats van het nemen
van een stap achteruit
als sommigen zouden willen
dat we doen.

Vandaag het principe van habeas corpus
tot stand gebracht door King John
tekende de Magna Carta in 1215
ligt onder vuur.
in onze eigen overheid..
Er is alle reden
om te geloven
dat een nieuwe impuls
met het gebruik van het internet
dat kunnen we in plaats
van de zaak van de vrijheid
te bevorderen door het verspreiden
van een ongecensureerde bericht
dat zal dienen tot het
in toom te houden
van overheidsgezag
en de obsessie met oorlog
en welzijn uit te dagen.

Waar ik het over heb
is een systeem van de overheid
geleid door de morele principes
van vrede en tolerantie.

De oprichters (van Amerika)
waren ervan overtuigd
dat een vrije samenleving
niet zou kunnen bestaan
zonder een morele mensen.

Alleen het schrijven van regels
zal niet werken
als de mensen ervoor kiezen
om ze te negeren.
Vandaag de rechtsstaat
beschreven in de grondwet
heeft weinig betekenis
voor de meeste Amerikanen
.. in het bijzonder degenen
die werken in Washington DC.

Benjamin Franklin beweerde
"""slechts deugdzame mensen zijn in staat tot vrijheid""
" John Adams het eens:
"Onze grondwet
werd gemaakt
voor morele en religieuze mensen.
Het is volstrekt ontoereikend
voor de regering
van een ander.

Morele mensen
moeten alle geweld verwerpen
in een poging
om het geloof van mensen
of gewoonten te vormen
Een samenleving
die boe-roept
of deze Gouden Regel
belachelijk maakt
is geen morele samenleving.
Alle grote religies
zijn het eens
met deze Gouden Regel.

Dezelfde morele normen
die individuen moeten volgen
moet gelden
voor alle ambtenaren
Ze kunnen niet worden vrijgesteld.

De ultieme oplossing
is niet in handen
van de overheid.
De oplossing valt
op elk en ieder individu
met hulp van familie
vrienden en de gemeenschap.

De # 1 verantwoordelijkheid
voor elk van ons
is om onszelf te veranderen
met de hoop
dat anderen zullen volgen.
Dit is van groter belang
dan het werken
aan het veranderen
van de overheid
dat is secundair
aan het bevorderen
van een deugdzame samenleving.
Als we dat kunnen bereiken
dan zal de overheid veranderen

Het betekent niet
dat politieke actie
of het het hebben
van een overheids-positie
geen waarde heeft.
Op sommige momenten
geeft het een beleid een duwtje
in de goede richting.
Maar wat waar is
is dat bij het zoeken
naar een overheids-positie
wordt gedaan
voor persoonlijke verheerlijking
geld of macht
dan wordt het nutteloos
als niet schadelijk.

Als politieke actie wordt ondernomen
om de juiste redenen
is het gemakkelijk te begrijpen
waarom compromis
moet worden vermeden.
Het wordt ook duidelijk
waarom de vooruitgang
best kan worden bereikt
door te werken met coalities
waarin mensen verenigd zijn
zonder dat iemand
zijn principes opofferd.

Politieke actie
om echt nuttig te kunnen zijn
moet worden gericht
op het veranderen
van de harten en geesten
van de mensen
in het besef
dat het de deugd en moraal
van de mensen
die het mogelijk maken
om vrijheid te laten bloeien

De Grondwet
of meer wetten op zich
hebben geen waarde
als de de houding van mensen
niet worden gewijzigd

Om vrijheid en vrede te bereiken
twee krachtige menselijke emoties
moeten worden overwonnen.

Nummer een is "afgunst"
die leidt tot haat
en klassenstrijd
Nummer twee is "intolerantie"
die leidt tot onverdraagzame
en veroordelende beleid.
Deze emoties
moeten worden vervangen
door een veel beter begrip
van liefde, mededogen
verdraagzaamheid
en vrije markt economie.
Vrijheid..
wanneer begrepen wordt
brengt mensen samen.
Toen probeerde
vrijheid is populair.

Het probleem
waarmee we te maken
hebben gehad
door de jaren heen
is dat de
economische wetshandhavers
zich hebben laten leiden
door afgunst
terwijl sociale wetshandhavers
zich leiden
door intolerantie
van gewoonten en levensstijlen.
Het misverstand
dat tolerantie een bevestiging is
van bepaalde activiteiten
motiveert veel om wetten
morele normen
die alleen
moet worden ingesteld
door particulieren
die hun eigen keuzes.
Beide partijen
gebruiken geweld
teneinde om te gaan
met deze misplaatste emoties.
Beide zijn autoritair
Noch onderschrijft
voluntarisme
Beide standpunten
zouden moeten worden afgewezen.

Ik ben gekomen
tot een vaste overtuiging
na deze vele jaren
van proberen te achterhalen
"de zuivere waarheid van de dingen.
" De beste kans
voor het bereiken
van vrede en welvaart
voor het maximum aantal mensen
wereldwijd
is het navolgen
van de zaak
voor de vrijheid

Ron Paul

vertaald uitreksel
via
www.PrisonPlanet.com

USA Selections
insect species genetic manipulation increase detected ... Ξ

.. counting votes.. NOT !! ^^..

Food Relief

USA Actors
autopilot on standy ... Ξ

what democracy !? ^^

 

WELCOME

{131} {130} {129} {128} {127} {126} {125} {124} {123} {122} {121} {120} {119} {118} {117} {116} {115} {114} {113} {112} {111} {110} {109} {108} {107} {106} {105} {104} {103} {102} {101} {100} {99} {98} {97} {96} {95} {94} {93} {92} {91} {90} {89} {88} {87} {86} {85} {84} {83} {82} {81} {80} {79} {78} {77} {76} {75} {74} {73} {72} {71} {70} {69} {68} {67} {66} {65} {64} {63} {62} {61} {60} {59} {58} {57} {56} {55} {54} {53} {52} {51} {50} {49} {48} {47} {46} {45} {44} {43} {42} {41} {40} {39} {38} {37} {36} {35} {34} {33} {32} {31} {30} {29} {28} {27} {26} {25} {24} {23} {22} {21} {20} {19} {18} {17} {16} {15} {14} {12} {11} {10} {9} {8} {7} {6} {5} {4} {3} {2} {1}