WELCOME

{131} {130} {129} {128} {127} {126} {125} {124} {123} {122} {121} {120} {119} {118} {117} {116} {115} {114} {113} {112} {111} {110} {109} {108} {107} {106} {105} {104} {103} {102} {101} {100} {99} {98} {97} {96} {95} {94} {93} {92} {91} {90} {89} {88} {87} {86} {85} {84} {83} {82} {81} {80} {79} {78} {77} {76} {75} {74} {73} {72} {71} {70} {69} {68} {67} {66} {65} {64} {63} {62} {61} {60} {59} {58} {57} {56} {55} {54} {53} {52} {51} {50} {49} {48} {47} {46} {45} {44} {43} {42} {41} {40} {39} {38} {37} {36} {35} {34} {33} {32} {31} {30} {29} {28} {27} {26} {25} {24} {23} {22} {21} {20} {19} {18} {17} {16} {15} {14} {12} {11} {10} {9} {8} {7} {6} {5} {4} {3} {2} {1}The man in the clouds.. ... autopilot entertainment ... Ξ ...

great story ! ^^


De man in de wolken = The man in the clouds

tot slot.. = finally...
wil ik voor u zingen = I wonna sing for you
.. een sprookje over geluk = a fairytale about happiness

hoe de man in de wolken = how the man in the clouds
eigenlijk heette = actually was named
en waar hij vandaan kwam = and where he came from
dat was onbekend.. = that was unknown

in het dorp = in the village
wou ook niemand = nobody actually
dat ook eigenlijk weten.. = really didn't wonna know
de man in de wolken.. = the man in the clouds'
zo stond hij bekend = thats how they knew him

en de man in de wolken.. = and the man in the clouds
kwam nooit naar beneden = never came down
alleen... = all alone
maar volmaakt gelukkig.. = but perfectly happy
was hij.. = he was
en dat had een zeer bijzondere reden = and that had a very special reason
.. aan de muur in zijn huis = on the wall in his house
hing een pracht schilderij = hung a marvelous painting

en de man in de wolken.. = and the man in the clouds
kon er uren naar kijken = could look at it for hours
in schoonheid = in beauty
gingen zijn dagen voorbij = his days went by
een hoger geluk.. = a higher happiness
kon hij niet bereiken = he could not reach
dan kijken.. en kijken = than to look and look
naar het prachtschilderij = at the marvelous painting

en vaak zag je mensen = and often you saw people
naar boven toe lopen = walk upstairs
naar de man in de wolken = to the man in the clouds
met het prachtschilderij.. = with his marvelous painting
de deur van zijn huis = the door of his house
stond voor iedereen open = stood open to everybody
hey kom er maar in = "hey come on in!"
zei hij altijd gastvrij = he always said hospitable

en iedereen gaf hem = and everybody gave him
omdat dat zo hoorde = because that's how it should
een brood of wat wijn = a bread or some wine
als een soort van entree = as a sort of entrance (fee)
dat was door de jaren = that had come.. through the years
gewoonte geworden = a habit
voor de man in de wolken.. = for the man in the clouds
nam je iets mee.. = you took something with you

En op een stoel = and on a chair
naast de man in de wolken gezeten.. = sat next to the man in the clouds
werd alles opeens.. = everything became suddenly
zo helder als glas = as clear as glass
en het prachtschilderij = and the marvelous painting
deed je even vergeten.. = did make you forget
hoe treurig en lelijk = how sad and ugly
het leven soms was.. = life sometimes was

het was een landschap = it was a landscape
zo mooi.. = so beautifull
zo schitterend leeg = so marvelously empty
zo moest het geweest zijn = that's how it must have been
toen de wereld begon.. = when the world began
je kon zien = you could see
hoe alles = how everthing
een vorm en een kleur kreeg = got shape and colour
in het licht = in the light
van een eindeloos = of an endless
opgaande zon = rising sun

Op een dag... = than one day
kreeg de man in de wolken.. bezoek = the man in the cloud... was visited
van een vreemdeling = by a stranger
die hem een hand gaf en zei; = who shook his hand and said
u schijnt de bezitter te zijn van een doek = " you seem to be the owner of a painting"
dat beneden bekend staat als het prachtschilderij = that downstairs is known as The marvelous painting

en de man in de wolken zei.. = and the man in the clouds said
ach.. komt u maar binnen = ah well.. please come in
en de vreemdeling = and the stranger
ging voor het landschap staan.. = stood in front of the landscape
en raakte vervolgens = and than got
totaal buiten zinnen.. = totally crazed
het is niet te geloven zeg ! = it is incredible !
hoe komt u hier aan !? = how did you get this !??

het is een meesterwerk = it is a masterpiece
goh en kijk toch eens even.. = gosh... and look at this
compleet met lijst = complete with frame
en signatuur = and a signature
meneer u bent binnen.. = sir... you are well off
voor de rest van uw leven = for the rest of your life
hier hangt een gigantisch = here hangs a gigantic
fortijn aan de muur = fortune on the wall

en de man in de wolken = and the man in the cloud
wilde vergeten.. = wanted to forget
wat de vreemdeling hem = what the stranger
die dag had verteld.. = told him that day
maar er was iets verandert = but something was changed
alleen door te weten = just by knowing
dat schoonheid = that beauty
was uit te drukken in geld = could be expressed in money

en tegen bezoekers = and to visitors
zei hij steeds vaker = he more and more often said
hey! raak het niet aan! = hey ! don't toutch it !
of.. kom niet te dichtbij.. = or... don't get to close
hij veranderde langzaam = he slowly changed
in een bewaker = in a guard
een voorzichtige man = .. a cautious man
met een prachtschilderij = with a marvelous painting

en toen kwam de angst.. = and than came the fears
die kwamen in dromen = they came in dreams
dieven die schreeuwde = thieves that shouted
kom hier met dat doek = "come here with that painting"
en zo is het slot.. = and that's how the lock
op zijn voordeur gekomen = got on his frontdoor
en kreeg de man in de wolken = and the man in the cloud received
steeds minder bezoek = lesser and lesser visitors

En het was een landschap = and it was a landscape
zo mooi = so beautifull
zo schitterend leeg = so marvelously empty
zo moest het geweest zijn = that's how it must have been
toen de wereld begon = when the world began
je kon zien = you could see
hoe alles = how everything
een vorm en een kleur kreeg = got shape and colour
in het licht = in the light
van een eindeloos = of an endless
opgaande zon = rising sun

en de man in de wolken = and the man in the clouds
dacht soms nog wel even = sometimes thought for a moment
terug aan de tijd = back at the times
toen het prachtschilderij = when the marvelous painting
nog aan iedereen = still to everyone
troost en warmte kon geven = could give comfort and warmth
maar zo mocht hij niet denken = but that's not he was allowed to think
die tijd was voorbij = that time was over

hij moest het beschermen = he had to protect it
desnoods met zijn leven = if neccesary with his life
dat was hij aan de schoonheid = the beauty of the painting
van het landschap verplicht = obligated him
een diefstal = ... a theft
zou hij zichzelf nooit vergeven = he could never forgive himself
dus deed hij alles wat dicht kon = so he closed everything that could be closed
nog dichter dan dicht.. = even more closed than closed

maar toch werd hij banger = but still he got more frightened
geen nacht die voorbij ging = not a single night went by
of hij hoorde de dieven = or he heared the thieves
en ze vonden het vast! = and they surely would find it
want ze wisten .. = because they knew
dat het bij hem aan de muur hing = that it hang on his wall
en toen sloot hij het prachtschilderij = and than he locked the marvelous painting
in een kast.. = in a closet

maar de plek.. = but the spot
waar het prachtschilderij = where the marvelous painting
had gehangen = had hung
werd leger en leger = became emptier and emptier
en op den duur = and eventually
werd de man in de wolken = the man in the cloud became
gek van verlangen = crazy from desire
en hing hij het landschap = and he hang the landscape
terug aan de muur = back on the wall

die nacht = that night
heeft hij uren en uren gekeken = he watched for hours and hours
naar de kleuren de vormen = to the colours and shapes
en de opgaande zon = and the rising sun
maar de glans was verloren = but the shine was lost
de schoonheid geweken = and the beauty passed
alsof hij niet meer = as if... he had lost his ability
goed kijken kon = to look good at it again

en opeens zag hij toen alles = and suddenly he saw everything
zo helder als glas = as clear as glass
daar hing in de lijst = there hung in a frame
zijn angst aan de muur.. = his fear on the wall
die nacht in de wolken = that night.. in the clouds
begreep hij het pas = he just understood that
en smeet hij het prachtschilderij = and threw the marvelous painting
in het vuur.. = in the fire..

en de man in de wolken = and the man in the cloud
zag het landschap verkleuren = saw the landscape colour
en de opgaande zon = and the rising sun
in vlammen op gaan = go up in flames

toen stond hij op = than he stood up
deed het slot van zijn deur = removed the lock from his door
en verbaast = and amazed
bleef de man in de wolken = the man in the clouds
toen staan = than kept standing

hij zag een landschap = he saw a landscape
zo mooi.. = so beautifull
zo schitterend leeg.. = so marvelously empty
zo moest het geweest zijn = that's how it must have been
toen de wereld begon = when the world started
hij zag = he saw
hoe alles = how everything
weer een vorm = got shape
en een kleur kreeg = and colour again
in het licht = in the light
van een prachtige = of a wonderfull
opgaande zon = rising sun

tribute to Harry Jekkers !
Dutch peformer from The Hague

(not for commercial purpose)
(if copyright is a problem !??
than please mail me..
Eddy at RockandScroll dot nl)

thanks for the wonderfull performance ! ^^How the West was won.. ... autopilot entertainment ... Ξ ...

tederet tederet tederetet-tet-tet !! ^^
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .
United Disneylands chunky states
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

Talk about long.. ... autopilot entertainment ... Ξ ...

lost.. and back again ^^
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

Overworked ... autopilot entertainment ... Ξ ...

Pffwaaaaahhh! ^^
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

Count counting counties ... autopilot entertainment ... Ξ ...

mwraawmwraawmwraaw! ^^
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .
United Disneylands chunky states
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

zzz ... autopilot entertainment ... Ξ ...

don't make a messy planet ^^ !
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .Bach Concerto for 4 Pianos BWV 1065 Turbo : ... autopilot entertainment ... Ξ ...

did ya know I was a wunderkind !?? ... once ^^
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

photo

. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

Oziooo ... : ... autopilot entertainment ... Ξ ...

classic ^^
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

photo

. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

The Mission ... : ... autopilot entertainment ... Ξ ...

sevuhriiiiii-naaaa ! ^^

. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

find out what's going on ... : ... autopilot entertainment ... Ξ ...

tha stuff I found already... a-mazing... and sometimes even funny ! ^^
. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

please-please ... : ... autopilot entertainment ... Ξ ...

mommy ... snif ^^ ...

heeeey !!! Ringo !!
(Rhinggoooooooo)

. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

photo

. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

Shaun Escoffery ... : ... autopilot entertainment ... Ξ ...

make it funkay ! ^^ ... I wonna date tha drumster !!! ^^

. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

miniture sword... for pickin teeth ... : ... systems support ... Ξ ...

... pandemic crap... I need a 5 year break !

. . BIG FAVOR . .
. . Help Children . .

 

 

WELCOME

{131} {130} {129} {128} {127} {126} {125} {124} {123} {122} {121} {120} {119} {118} {117} {116} {115} {114} {113} {112} {111} {110} {109} {108} {107} {106} {105} {104} {103} {102} {101} {100} {99} {98} {97} {96} {95} {94} {93} {92} {91} {90} {89} {88} {87} {86} {85} {84} {83} {82} {81} {80} {79} {78} {77} {76} {75} {74} {73} {72} {71} {70} {69} {68} {67} {66} {65} {64} {63} {62} {61} {60} {59} {58} {57} {56} {55} {54} {53} {52} {51} {50} {49} {48} {47} {46} {45} {44} {43} {42} {41} {40} {39} {38} {37} {36} {35} {34} {33} {32} {31} {30} {29} {28} {27} {26} {25} {24} {23} {22} {21} {20} {19} {18} {17} {16} {15} {14} {12} {11} {10} {9} {8} {7} {6} {5} {4} {3} {2} {1}